Truyện Dịch

Đấu La Đại Lục

Sơ lược

Đấu La Đại Lục là một trong những tác phẩm đặc sắc của Đường Gia Tam Thiếu. Tác phẩm thuộc thể loại truyện Huyễn Hiệp, mang đến cho độc giả một cái nhìn, một cảm nhận mới về thế giới hiệp khách huyền ảo. Câu chuyện với nhân vật chính, con một thợ rèn, một thợ rèn trở thành tửu quỷ, vì thê tử đã mất, sẵn sàng lôi cuốn người đọc ngay từ những chương đầu tiên.

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tình trạngĐang tiến hành
Lượt xem4,501
Theo dõi12
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2
 3. 03.chap-3
 4. 04.chap-4
 5. 05.chap-5
 6. 06.chap-6
 7. 07.chap-7
 8. 08.chap-8
 9. 09.chap-9
 10. 10.chap-10
 11. 11.chap-11
 12. 12.chap-12
 13. 13.chap-13
 14. 14.chap-14
 15. 15.chap-15
 16. 16.chap-16
 17. 17.chap-17
 18. 18.chap-18
 19. 19.chap-19
 20. 20.chap-20
 21. 21.chap-21
 22. 22.chap-22
 23. 23.chap-23
 24. 24.chap-24
 25. 25.chap-25
 26. 26.chap-26
 27. 27.chap-27
 28. 28.chap-28
 29. 29.chap-29
 30. 30.chap-30
 31. 31.chap-31
 32. 32.chap-32
 33. 33.chap-33
 34. 34.chap-34
 35. 35.chap-35
 36. 36.chap-36
 37. 37.chap-37
 38. 38.chap-38
 39. 39.chap-39
 40. 40.chap-40
 41. 41.chap-41
 42. 42.chap-42
 43. 43.chap-42.5
 44. 44.chap-43
 45. 45.chap-44
 46. 46.chap-45
 47. 47.chap-46
 48. 48.chap-47
 49. 49.chap-48
 50. 50.chap-48.5
 51. 51.chap-49
 52. 52.chap-50
 53. 53.chap-51
 54. 54.chap-52
 55. 55.chap-53
 56. 56.chap-54
 57. 57.chap-55
 58. 58.chap-56
 59. 59.chap-57
 60. 60.chap-58
 61. 61.chap-59
 62. 62.chap-59.5
 63. 63.chap-60
 64. 64.chap-61
 65. 65.chap-62
 66. 66.chap-63
 67. 67.chap-64
 68. 68.chap-65
 69. 69.chap-66
 70. 70.chap-67
 71. 71.chap-68
 72. 72.chap-69
 73. 73.chap-70
 74. 74.chap-71
 75. 75.chap-72
 76. 76.chap-73
 77. 77.chap-74
 78. 78.chap-75
 79. 79.chap-76
 80. 80.chap-77
 81. 81.chap-78
 82. 82.chap-79
 83. 83.chap-80
 84. 84.chap-81
 85. 85.chap-82
 86. 86.chap-83
 87. 87.chap-84
 88. 88.chap-85
 89. 89.chap-86
 90. 90.chap-87
 91. 91.chap-88
 92. 92.chap-89
 93. 93.chap-90
 94. 94.chap-91
 95. 95.chap-92
 96. 96.chap-93
 97. 97.chap-94
 98. 98.chap-95
 99. 99.chap-96
 100. 100.chap-97
 101. 101.chap-98
 102. 102.chap-99
 103. 103.chap-100
 104. 104.chap-101
 105. 105.chap-102
 106. 106.chap-103
 107. 107.chap-104
 108. 108.chap-105
 109. 109.chap-106
 110. 110.chap-107
 111. 111.chap-108
 112. 112.chap-109
 113. 113.chap-110
 114. 114.chap-111
 115. 115.chap-112
 116. 116.chap-113
 117. 117.chap-114
 118. 118.chap-115
 119. 119.chap-116
 120. 120.chap-117
 121. 121.chap-118
 122. 122.chap-119
 123. 123.chap-120
 124. 124.chap-121
 125. 125.chap-122
 126. 126.chap-123
 127. 127.chap-124
 128. 128.chap-125
 129. 129.chap-126
 130. 130.chap-127
 131. 131.chap-128
 132. 132.chap-129
 133. 133.chap-130
 134. 134.chap-131
 135. 135.chap-132
 136. 136.chap-133
 137. 137.chap-134
 138. 138.chap-135
 139. 139.chap-136
 140. 140.chap-137
 141. 141.chap-138
 142. 142.chap-139
 143. 143.chap-140
 144. 144.chap-141
 145. 145.chap-142
 146. 146.chap-143
 147. 147.chap-144
 148. 148.chap-144.5
 149. 149.chap-145
 150. 150.chap-146
 151. 151.chap-146.5
 152. 152.chap-147
 153. 153.chap-147.5
 154. 154.chap-148
 155. 155.chap-149
 156. 156.chap-150
 157. 157.chap-151
 158. 158.chap-152
 159. 159.chap-153
 160. 160.chap-155
 161. 161.chap-155.5
 162. 162.chap-156
 163. 163.chap-157
 164. 164.chap-158
 165. 165.chap-159
 166. 166.chap-160
 167. 167.chap-161
 168. 168.chap-162
 169. 169.chap-163
 170. 170.chap-164
 171. 171.chap-165
 172. 172.chap-166
 173. 173.chap-167
 174. 174.chap-168
 175. 175.chap-169
 176. 176.chap-170
 177. 177.chap-171
 178. 178.chap-172
 179. 179.chap-173
 180. 180.chap-174
 181. 181.chap-175
 182. 182.chap-175.5
 183. 183.chap-176
 184. 184.chap-177
 185. 185.chap-178
 186. 186.chap-179
 187. 187.chap-180
 188. 188.chap-181
 189. 189.chap-182
 190. 190.chap-183
 191. 191.chap-184
 192. 192.chap-185
 193. 193.chap-185.5
 194. 194.chap-186
 195. 195.chap-187
 196. 196.chap-188
 197. 197.chap-189
 198. 198.chap-190
 199. 199.chap-190.5
 200. 200.chap-191
 201. 201.chap-192
 202. 202.chap-193
 203. 203.chap-194
 204. 204.chap-195
 205. 205.chap-195.5
 206. 206.chap-196
 207. 207.chap-197
 208. 208.chap-198
 209. 209.chap-199
 210. 210.chap-200
 211. 211.chap-200.5
 212. 212.chap-200.6
 213. 213.chap-200.7
 214. 214.chap-201
 215. 215.chap-202
 216. 216.chap-202.5
 217. 217.chap-203
 218. 218.chap-204
 219. 219.chap-204.5
 220. 220.chap-205
 221. 221.chap-206
 222. 222.chap-207
 223. 223.chap-208
 224. 224.chap-209
 225. 225.chap-210
 226. 226.chap-211
 227. 227.chap-212
 228. 228.chap-213
 229. 229.chap-214
 230. 230.chap-215
 231. 231.chap-216
 232. 232.chap-217
 233. 233.chap-218
 234. 234.chap-219
 235. 235.chap-220
 236. 236.chap-221
 237. 237.chap-222
 238. 238.chap-223
 239. 239.chap-224
 240. 240.chap-225
 241. 241.chap-226
 242. 242.chap-227
 243. 243.chap-228
 244. 244.chap-229
 245. 245.chap-230
 246. 246.chap-231
 247. 247.chap-232
 248. 248.chap-233
 249. 249.chap-234
 250. 250.chap-235
 251. 251.chap-236
 252. 252.chap-237
 253. 253.chap-238
 254. 254.chap-239
 255. 255.chap-240
 256. 256.chap-241
 257. 257.chap-242
 258. 258.chap-243
 259. 259.chap-244
 260. 260.chap-245
 261. 261.chap-246
 262. 262.chap-247
 263. 263.chap-248
 264. 264.chap-249
 265. 265.chap-250
 266. 266.chap-251
 267. 267.chap-252
 268. 268.chap-253
 269. 269.chap-254
 270. 270.chap-255
 271. 271.chap-256
 272. 272.chap-257
 273. 273.chap-258
 274. 274.chap-259
 275. 275.chap-260
 276. 276.chap-261
 277. 277.chap-262
 278. 278.chap-261.5
 279. 279.chap-145.1
 280. 280.chap-145.2
 281. 281.chap-145.3
 282. 282.chap-146.1
 283. 283.chap-146.2
 284. 284.chap-147.1
 285. 285.chap-147.2
 286. 286.chap-147.3
 287. 287.chap-154
 288. 288.chap-263
 289. 289.chap-263.5
 290. 290.chap-264
 291. 291.chap-264.5
 292. 292.chap-265
 293. 293.chap-265.5
 294. 294.chap-266
 295. 295.chap-266.5
 296. 296.chap-267
 297. 297.chap-267.5
 298. 298.chap-268
 299. 299.chap-268.5
 300. 300.chap-269
 301. 301.chap-269.5
 302. 302.chap-270
 303. 303.chap-271
 304. 304.chap-272
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Kiếm Thần Tuyệt Thế

Thiên Linh Đại Lục, võ đạo vi tôn! Cường giả có thể ngao du thiên địa, uy chấn sơn hà, lật tay thương khung hủy diệt, trong nháy mắt nhật nguyệt biến sắc! Thần Châu đại địa tuổi trẻ võ học tông sư Lâm Thần, ngoài ý muốn mang theo một tôn thần bí tiểu đỉnh đi vào thế giới này, trở thành nhạn Nam Vực thiên cực tông ngoại môn đệ tử. Từ đó, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay! Lại nhìn Lâm Thần như thế nào tại cái này dị giới ...

Tái Sinh Thành Nhện

Một thế giới mà anh hùng và ma vương liên tục đối đầu nhau, sức mạnh ma thuật của họ sinh ra trong trận chiến đã xuyên qua một thế giới khác và làm nổ chết một lớp học sinh trung học, những học sinh đó được hồi sinh lại ở thế giới khác. Nhân vật chính người của chúng ta là một người kém nổi tiếng nhất lớp, đã tái sinh thành nhện, cô nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh bằng một ý chí mạnh mẽ để có thể sống sót được ở thế giới ...

Chung Cực Đấu La

Câu chuyện này là phần 4 nối tiếp với chuỗi câu chuyện trong tác phẩm Đấu La Đại Lục của tác giả truyện được diễn ra sau một vạn năm, khi đó mọi thứ đều bị băng hóa. Mở đầu là việc đội khảo sát khoa học của Liên bang Đấu La trong lúc khảo thí ở Cực Bắc Chi Địa đã phát hiện một quả trứng có hoa văn hai màu vàng bạc, sau khi dùng dụng cụ kiểm tra thì phát hiện bên trong có sinh mạng đang phát triển nên đã nhanh chóng mang về sở nghiên ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
Author Khách Lạ
Chika Trả lời Chapter 262Báo vi phạm
Thật sự siêu phẩm hay wa đi emo
Author Khách Lạ
Chika Trả lời Chapter 254Báo vi phạm
Hay wa đi đọc đi đọc lại vẫn hay nhiều lúc đọc cảm thấy rất ý nghĩa cảm động emo
Author Thành viên
Miyuki Trả lời Báo vi phạm
Mặc dù rất là hay mjk rất thích nhug lâu wa ko ra buồn wa đi (╯_╰)
Chỉ moh ko dorp