Siêu cấp thần y đại biến thái
Bác Sĩ Vườn Trường Siêu Cấp
Tùy chỉnh

Siêu cấp thần y đại biến thái [chap 17]

[Cập nhật lúc: 15/05/2020 19:05:13]

Siêu cấp thần y đại biến thái chap 17 - 1

Siêu cấp thần y đại biến thái chap 17 - 2

Siêu cấp thần y đại biến thái chap 17 - 3

Siêu cấp thần y đại biến thái chap 17 - 4

Siêu cấp thần y đại biến thái chap 17 - 5

Siêu cấp thần y đại biến thái chap 17 - 6

Siêu cấp thần y đại biến thái chap 17 - 7

Siêu cấp thần y đại biến thái chap 17 - 8

Siêu cấp thần y đại biến thái chap 17 - 9

Siêu cấp thần y đại biến thái chap 17 - 10

Siêu cấp thần y đại biến thái chap 17 - 11

Siêu cấp thần y đại biến thái chap 17 - 12

Siêu cấp thần y đại biến thái chap 17 - 13

Siêu cấp thần y đại biến thái chap 17 - 14

Siêu cấp thần y đại biến thái chap 17 - 15

Siêu cấp thần y đại biến thái chap 17 - 16

Siêu cấp thần y đại biến thái chap 17 - 17

Siêu cấp thần y đại biến thái chap 17 - 18

Siêu cấp thần y đại biến thái chap 17 - 19

Siêu cấp thần y đại biến thái chap 17 - 20

Siêu cấp thần y đại biến thái chap 17 - 21

Siêu cấp thần y đại biến thái chap 17 - 22

Siêu cấp thần y đại biến thái chap 17 - 23

Siêu cấp thần y đại biến thái chap 17 - 24

Siêu cấp thần y đại biến thái chap 17 - 25

Siêu cấp thần y đại biến thái chap 17 - 26

Siêu cấp thần y đại biến thái chap 17 - 27

Siêu cấp thần y đại biến thái chap 17 - 28

Siêu cấp thần y đại biến thái chap 17 - 29

Siêu cấp thần y đại biến thái chap 17 - 30

Siêu cấp thần y đại biến thái chap 17 - 31

Truyện gợi ý

Tiên Hồ Kỳ Duyên

Tiên nhân Vệ Tử Thu đã bất chấp những cấm kỵ của tiên giới mà đem lòng yêu hồ nữ Thái Sinh, mặc cho bản thân mình phải tan biến. Để rồi suốt 200 năm đằng đẵng, Thái Sinh đi tìm người yêu trong tuyệt vọng khôn cùng. "Tiên yêu người" - Đó dường như là đề tài bất tận với đủ mọi chất liệu cần cho một câu chuyện hay.
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!