Tùy chỉnh

Tu La Kiếm Tôn [chap 117]

[Cập nhật lúc: 07/09/2020 22:45:29]

Tu La Kiếm Tôn chap 117

Tu La Kiếm Tôn chap 117 - 1

Tu La Kiếm Tôn chap 117 - 2

Tu La Kiếm Tôn chap 117 - 3

Tu La Kiếm Tôn chap 117 - 4

Tu La Kiếm Tôn chap 117 - 5

Tu La Kiếm Tôn chap 117 - 6

Tu La Kiếm Tôn chap 117 - 7

Tu La Kiếm Tôn chap 117 - 8

Tu La Kiếm Tôn chap 117 - 9

Tu La Kiếm Tôn chap 117 - 10

Tu La Kiếm Tôn chap 117 - 11

Tu La Kiếm Tôn chap 117 - 12

Tu La Kiếm Tôn chap 117 - 13

Tu La Kiếm Tôn chap 117 - 14

Tu La Kiếm Tôn chap 117 - 15

Tu La Kiếm Tôn chap 117 - 16

Tu La Kiếm Tôn chap 117

Truyện gợi ý

Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão

Đã từng nghe qua thôi dựng tiên tử chưa? Vân Miên chính là người đó! Nhiệm vụ hạ phàm của cô chính là giúp hoàng đế kiêu quốc có con? Cái gì? Hoàng đế là người mắc chứng bệnh không sinh được con! Là cái bệnh mà thái y hay thần y đều không chữa khỏi u Vân Miên cảm thấy rất áp lực” Vân Miên trẫm thấy chóng mặt máu truyền cho trẫm chút tiên khí” để hoàn thành nhiệm vụ, Vân Miên đã dốc hết tâm huyết!

Xuân Thu Bá Đồ

Truyện Xuân Thu Bá Đồ Ta, Cơ Thanh, mang theo bất tử cốt, xuyên không tới thế giới võ học cao cấp Xuân Thu Chiến Quốc. Ngươi có kiếm khí như rừng, ta có thể bất tử bất diệt, ngươi có ma công cái thế, ta cũng có bất tử bất diệt, ngươi có thần kỹ, ta cũng có bất tử bất diệt! Hãy xem 1 cái đánh không chết người thường, làm sao ở thế giới võ học phồn thịnh, đẳng cấp sâm nghiêm quật khởi, xưng bá thiên hạ
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!