Tùy chỉnh

Tu La Kiếm Tôn [chap 37]

[Cập nhật lúc: 10/05/2020 00:25:03]

Tu La Kiếm Tôn chap 37

Tu La Kiếm Tôn chap 37 - 1

Tu La Kiếm Tôn chap 37 - 2

Tu La Kiếm Tôn chap 37 - 3

Tu La Kiếm Tôn chap 37 - 4

Tu La Kiếm Tôn chap 37 - 5

Tu La Kiếm Tôn chap 37 - 6

Tu La Kiếm Tôn chap 37 - 7

Tu La Kiếm Tôn chap 37 - 8

Tu La Kiếm Tôn chap 37 - 9

Tu La Kiếm Tôn chap 37 - 10

Tu La Kiếm Tôn chap 37 - 11

Tu La Kiếm Tôn chap 37 - 12

Tu La Kiếm Tôn chap 37 - 13

Tu La Kiếm Tôn chap 37

Truyện gợi ý

Vương Phi Tu Tiên: Đối Kháng Ma Vương

ND: Ký ức 4 năm trước mất đi, kim bài nữ Vân Du thế mà trở thành Vương phi? Đối kháng với Ma Vương trong truyền thuyết. Vân Du mở ra tu tiên đại đạo. ------------------------- Dịch giả: Linh Miêu Nhóm Đăng tải: NetTruyen.com ------------------------- #LMNX11 #LinhMieuNhom #LMLinhMieu #NetTruyen

Côn Thôn Thiên Hạ

Đây là một thế giới chỉ dành cho Linh Sủng, người người nuôi linh sủng, luyện linh sủng, chiến đấu bằng Linh Sủng... Khởi đầu từ 1 chú cá CÔN. Chỉ dựa vào thôn phệ để tu hành,thiếu niên chưởng môn Lăng tiêu Các - Phàn Lăng Tiêu đem một bé cá nheo nhỏ tiến hóa thành Thôn Thiên Phệ Địa Linh Côn, trở thành linh sủng sư danh chấn thiên hạ Nhưng mà không biết trong lúc quyết đấu đã xảy ra chuyện gì khiến Linh Côn tiến hóa thất bại, trở thành hung ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!