Tùy chỉnh

Tu La Kiếm Tôn [chap 34]

[Cập nhật lúc: 10/05/2020 00:25:03]

Tu La Kiếm Tôn chap 34

Tu La Kiếm Tôn chap 34 - 1

Tu La Kiếm Tôn chap 34 - 2

Tu La Kiếm Tôn chap 34 - 3

Tu La Kiếm Tôn chap 34 - 4

Tu La Kiếm Tôn chap 34 - 5

Tu La Kiếm Tôn chap 34 - 6

Tu La Kiếm Tôn chap 34 - 7

Tu La Kiếm Tôn chap 34 - 8

Tu La Kiếm Tôn chap 34 - 9

Tu La Kiếm Tôn chap 34 - 10

Tu La Kiếm Tôn chap 34 - 11

Tu La Kiếm Tôn chap 34 - 12

Tu La Kiếm Tôn chap 34 - 13

Tu La Kiếm Tôn chap 34

Truyện gợi ý

Xuân Thu Bá Đồ

Truyện Xuân Thu Bá Đồ Ta, Cơ Thanh, mang theo bất tử cốt, xuyên không tới thế giới võ học cao cấp Xuân Thu Chiến Quốc. Ngươi có kiếm khí như rừng, ta có thể bất tử bất diệt, ngươi có ma công cái thế, ta cũng có bất tử bất diệt, ngươi có thần kỹ, ta cũng có bất tử bất diệt! Hãy xem 1 cái đánh không chết người thường, làm sao ở thế giới võ học phồn thịnh, đẳng cấp sâm nghiêm quật khởi, xưng bá thiên hạ

Vương Phi Tu Tiên: Đối Kháng Ma Vương

ND: Ký ức 4 năm trước mất đi, kim bài nữ Vân Du thế mà trở thành Vương phi? Đối kháng với Ma Vương trong truyền thuyết. Vân Du mở ra tu tiên đại đạo. ------------------------- Dịch giả: Linh Miêu Nhóm Đăng tải: NetTruyen.com ------------------------- #LMNX11 #LinhMieuNhom #LMLinhMieu #NetTruyen
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!