Tùy chỉnh

Sức mạnh của người chơi mới [chap 18]

[Cập nhật lúc: 15/02/2021 03:50:56]

Sức mạnh của người chơi mới chap 18

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 1

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 2

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 3

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 4

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 5

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 6

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 7

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 8

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 9

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 10

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 11

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 12

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 13

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 14

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 15

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 16

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 17

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 18

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 19

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 20

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 21

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 22

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 23

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 24

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 25

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 26

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 27

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 28

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 29

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 30

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 31

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 32

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 33

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 34

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 35

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 36

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 37

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 38

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 39

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 40

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 41

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 42

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 43

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 44

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 45

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 46

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 47

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 48

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 49

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 50

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 51

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 52

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 53

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 54

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 55

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 56

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 57

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 58

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 59

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 60

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 61

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 62

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 63

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 64

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 65

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 66

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 67

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 68

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 69

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 70

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 71

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 72

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 73

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 74

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 75

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 76

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 77

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 78

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 79

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 80

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 81

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 82

Sức mạnh của người chơi mới chap 18 - 83

Sức mạnh của người chơi mới chap 18

Truyện gợi ý

Tái Sinh Thành Nhện

Một thế giới mà anh hùng và ma vương liên tục đối đầu nhau, sức mạnh ma thuật của họ sinh ra trong trận chiến đã xuyên qua một thế giới khác và làm nổ chết một lớp học sinh trung học, những học sinh đó được hồi sinh lại ở thế giới khác. Nhân vật chính người của chúng ta là một người kém nổi tiếng nhất lớp, đã tái sinh thành nhện, cô nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh bằng một ý chí mạnh mẽ để có thể sống sót được ở thế giới ...

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất

120 triệu người đã biến mất trên toàn khỏi thế giới. Yoon Sang-Hyuk đã trở thành người đầu tiên vượt qua trò chơi sinh tồn tồi tệ nhất sau 22 năm và giành được phần thưởng tối cao "Trở Về". Anh ta - Người được gọi là mạnh nhất trong số tất cả những người chơi giờ đã trở lại. Nắm trong tay tất cả những phần thưởng mà không ai khác có thể kiếm được, anh ta lại bắt đầu hành trình một lần nữa. Một mình tôi đạt cấp độ tối đa, ...

Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế

Một thế gian nơi hầm ngục , quái thú và cả người chơi đều xuất hiện. Trong thế giới đó, chỉ có một mình ta biết được sự thật. Hãy cùng ta cứu lấy thế giới. Hãy chấm dứt trò chơi. Bí mật của kẻ được tụng là “Đấng Cứu Thế”, một kẻ ích kỷ đang mong muốn thâu thóm thế giới, vươn lên thành kẻ thống trị tối cao. Chỉ có ta, là kẻ duy nhất nhận qua sự phản bội của hắn. Chính ta, kẻ bị hắn giết và trở về quá khứ, biết hết ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!