Tùy chỉnh

Kiếm Thần Tuyệt Thế [chap 221]

[Cập nhật lúc: 28/12/2020 19:20:04]

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 221

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 221 - 1

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 221 - 2

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 221 - 3

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 221 - 4

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 221 - 5

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 221 - 6

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 221 - 7

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 221 - 8

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 221 - 9

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 221 - 10

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 221 - 11

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 221 - 12

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 221 - 13

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 221 - 14

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 221 - 15

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 221 - 16

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 221

Truyện gợi ý

Vạn Cổ Thần Vương

Kiếp trước bởi vì Đế Tôn hãm hại mà bỏ mình, trùng sinh đến thời trung học, đúng lúc gặp linh khí khôi phục, thiên địa biến đổi lớn. Tái sinh thời niên thiếu, lại đi trên con đường tu hành, một thế này, hắn bảo vệ bằng hữu của mình, thân nhân, hắn đương không lưu tiếc nuối, hắn đương một đường quét ngang, hắn đương chư thiên vô địch, vạn cổ vi tôn!
Chư Thiên Kýchap 257Lượt xem5,892

Chư Thiên Ký

La phù thế giới là 1 giới trong chư thiên vạn giới, 10 vạn năm sinh, 10 vạn năm diệt, thế gian vạn vật hàng tỷ sinh linh, liền tại đây 20 vạn năm một lần sinh diệt ở giữa trầm luân, vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngừng, đến 1 ngày, linh hồn của 1 thiếu niên chết đi vài vạn năm trước ở tàng kiếm các tỉnh lại...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!