Truyện Dịch

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu

Sơ lược

ND (Phần 2): Sau khi kết hôn, Lạc Hy và Dạ chưa kịp hưởng tuần trăng mật đã bị Cha sắp xếp đến Anh quốc tiếp tục học tại Học Viên MELODY. Với điều kiện "chỉ cần các con thành công tốt nghiệp tại đó, thì mới được làm giấy chứng nhận kết hôn thật sự". Tại đây, Lạc Hy và Dạ còn phải đối mặt với những nguy hiểm thế nào? Sẽ gặp thêm những người bạn đồng hành mới? Sẽ có những cuộc kì ngộ ra sao? Vào xem ngay nào~ ----------------------------------------

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tên khácMa Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu (Phần 2)
Tình trạngĐang tiến hành
Lượt xem5,107
Theo dõi17
Tập truyện
 1. 01.chap-0
 2. 02.chap-1
 3. 03.chap-2
 4. 04.chap-3
 5. 05.chap-4
 6. 06.chap-5
 7. 07.chap-6
 8. 08.chap-7
 9. 09.chap-8
 10. 10.chap-9
 11. 11.chap-10
 12. 12.chap-10.5
 13. 13.chap-11
 14. 14.chap-12
 15. 15.chap-13
 16. 16.chap-14
 17. 17.chap-15
 18. 18.chap-16
 19. 19.chap-17
 20. 20.chap-18
 21. 21.chap-19
 22. 22.chap-20
 23. 23.chap-21
 24. 24.chap-22
 25. 25.chap-23
 26. 26.chap-24
 27. 27.chap-25
 28. 28.chap-26
 29. 29.chap-27
 30. 30.chap-28
 31. 31.chap-29
 32. 32.chap-30
 33. 33.chap-31
 34. 34.chap-32
 35. 35.chap-33
 36. 36.chap-34
 37. 37.chap-35
 38. 38.chap-36
 39. 39.chap-37
 40. 40.chap-38
 41. 41.chap-39
 42. 42.chap-40
 43. 43.chap-41
 44. 44.chap-42
 45. 45.chap-68
 46. 46.chap-69
 47. 47.chap-70
 48. 48.chap-70.5
 49. 49.chap-71
 50. 50.chap-72
 51. 51.chap-73
 52. 52.chap-74
 53. 53.chap-75
 54. 54.chap-76
 55. 55.chap-77
 56. 56.chap-78
 57. 57.chap-79
 58. 58.chap-80
 59. 59.chap-81
 60. 60.chap-82
 61. 61.chap-83
 62. 62.chap-84
 63. 63.chap-85
 64. 64.chap-86
 65. 65.chap-87
 66. 66.chap-88
 67. 67.chap-89
 68. 68.chap-90
 69. 69.chap-91
 70. 70.chap-92
 71. 71.chap-93
 72. 72.chap-94
 73. 73.chap-95
 74. 74.chap-96
 75. 75.chap-97
 76. 76.chap-98
 77. 77.chap-99
 78. 78.chap-100
 79. 79.chap-101
 80. 80.chap-102
 81. 81.chap-103
 82. 82.chap-104
 83. 83.chap-105
 84. 84.chap-106
 85. 85.chap-107
 86. 86.chap-108
 87. 87.chap-109
 88. 88.chap-110
 89. 89.chap-111
 90. 90.chap-112
 91. 91.chap-113
 92. 92.chap-114
 93. 93.chap-115
 94. 94.chap-116
 95. 95.chap-117
 96. 96.chap-118
 97. 97.chap-119
 98. 98.chap-120
 99. 99.chap-121
 100. 100.chap-122
 101. 101.chap-123
 102. 102.chap-124
 103. 103.chap-125
 104. 104.chap-126
 105. 105.chap-127
 106. 106.chap-128
 107. 107.chap-129
 108. 108.chap-130
 109. 109.chap-131
 110. 110.chap-132
 111. 111.chap-133
 112. 112.chap-134
 113. 113.chap-135
 114. 114.chap-136
 115. 115.chap-137
 116. 116.chap-138
 117. 117.chap-139
 118. 118.chap-140
 119. 119.chap-141
 120. 120.chap-141.5
 121. 121.chap-142
 122. 122.chap-142.1
 123. 123.chap-143
 124. 124.chap-144
 125. 125.chap-144.5
 126. 126.chap-145
 127. 127.chap-146
 128. 128.chap-146.5
 129. 129.chap-147
 130. 130.chap-147.5
 131. 131.chap-148
 132. 132.chap-148.5
 133. 133.chap-149
 134. 134.chap-149.5
 135. 135.chap-150
 136. 136.chap-150.5
 137. 137.chap-151
 138. 138.chap-151.5
 139. 139.chap-152
 140. 140.chap-152.5
 141. 141.chap-153
 142. 142.chap-153.5
 143. 143.chap-154
 144. 144.chap-154.5
 145. 145.chap-155
 146. 146.chap-156
 147. 147.chap-157
 148. 148.chap-158
 149. 149.chap-159.1
 150. 150.chap-159.2
 151. 151.chap-159.3
 152. 152.chap-160
 153. 153.chap-161
 154. 154.chap-162
 155. 155.chap-163.1
 156. 156.chap-163.2
 157. 157.chap-164
 158. 158.chap-164.5
 159. 159.chap-165
 160. 160.chap-165.5
 161. 161.chap-166
 162. 162.chap-166.5
 163. 163.chap-166.9
 164. 164.chap-167
 165. 165.chap-167.5
 166. 166.chap-168
 167. 167.chap-168.5
 168. 168.chap-169
 169. 169.chap-169.5
 170. 170.chap-170
 171. 171.chap-170.5
 172. 172.chap-171
 173. 173.chap-171.5
 174. 174.chap-172
 175. 175.chap-172.5
 176. 176.chap-172.9
 177. 177.chap-173
 178. 178.chap-173.5
 179. 179.chap-174
 180. 180.chap-174.5
 181. 181.chap-175
 182. 182.chap-176
 183. 183.chap-176.5
 184. 184.chap-177
 185. 185.chap-178
 186. 186.chap-179
 187. 187.chap-180
 188. 188.chap-180.5
 189. 189.chap-181
 190. 190.chap-182
 191. 191.chap-183
 192. 192.chap-183.5
 193. 193.chap-184
 194. 194.chap-184.5
 195. 195.chap-185
 196. 196.chap-185.5
 197. 197.chap-186
 198. 198.chap-186.5
 199. 199.chap-187.1
 200. 200.chap-187.2
 201. 201.chap-187.3
 202. 202.chap-188.1
 203. 203.chap-188.2
 204. 204.chap-190
 205. 205.chap-190.5
 206. 206.chap-191
 207. 207.chap-192
 208. 208.chap-193
 209. 209.chap-193.5
 210. 210.chap-194
 211. 211.chap-195
 212. 212.chap-196
 213. 213.chap-198
 214. 214.chap-199
 215. 215.chap-199.5
 216. 216.chap-200
 217. 217.chap-201
 218. 218.chap-201.5
 219. 219.chap-202
 220. 220.chap-202.5
 221. 221.chap-203
 222. 222.chap-204
 223. 223.chap-204.5
 224. 224.chap-205
 225. 225.chap-206
 226. 226.chap-206.5
 227. 227.chap-207
 228. 228.chap-207.5
 229. 229.chap-208
 230. 230.chap-209
 231. 231.chap-210
 232. 232.chap-210.5
 233. 233.chap-211
 234. 234.chap-212
 235. 235.chap-213
 236. 236.chap-214
 237. 237.chap-215
 238. 238.chap-216
 239. 239.chap-217
 240. 240.chap-218
 241. 241.chap-219
 242. 242.chap-220
 243. 243.chap-221
 244. 244.chap-221.5
 245. 245.chap-222
 246. 246.chap-222.5
 247. 247.chap-223
 248. 248.chap-224
 249. 249.chap-225
 250. 250.chap-226
 251. 251.chap-227
 252. 252.chap-228
 253. 253.chap-229
 254. 254.chap-230
 255. 255.chap-231
 256. 256.chap-232
 257. 257.chap-233
 258. 258.chap-234
 259. 259.chap-235
 260. 260.chap-236
 261. 261.chap-237
 262. 262.chap-238
 263. 263.chap-238.5
 264. 264.chap-239
 265. 265.chap-240
 266. 266.chap-241
 267. 267.chap-242
 268. 268.chap-243
 269. 269.chap-244
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn

Bạn gái Phách Thôi, tiền thuê nhà đến kỳ, chỉ có thể cùng hai cái nữ nhân xa lạ cùng thuê, tổ tiên tích đức, giao phó ta một đôi có thể nhìn rõ hết thảy con mắt, ta chuẩn bị làm lại từ đầu, chơi đùa đổ thạch, nhìn xem phong thuỷ, lưu manh cổ phiếu, dùng tiền đem ức hiếp ta ông chủ cũ thu mua, muốn biết con mắt của ta đến cùng có năng lực gì? Mời đến nhập trong con ngươi của ta...

Colder - Toss The Bones

Declan và Reece dần hồi phục sau các tổn thương về mặt thể chất và tinh thần của mình trong cuộc chạm trán với tên quái vật Swivel, nhưng đáng tiếc cả hai lại không hề biết rằng một sinh vật tàn ác và đầy dã tâm có tên Nimble Jack đã được hồi sinh từ cái chết đen tối của Swivel, giờ đây Jack tự do đi lại giữa Boston và thế giới điên loạn ở Hungry World (để nguyên chắc hay hơn...), hắn ta muốn hợp nhất mọi tác nhân gây nên sự điên loạn với ...

Moryo Kiden

Hai gia đình luôn sống trong thù hận! Khi Akaya và Kai gặp nhau... họ đã yêu từ cái nhìn đâu tiên. Nhưng đáng buồn thay, họ lại không biết rằng... trong họ đang chảy hai dòng máu thù định. Từ khi sinh ra, họ đã được trở thành kẻ thù. Mọi người thường nói tình yêu có thể vượt qua tất cả... Nhưng liệu nó có phá vỡ được rào cản của hai thế giới khác nhau không ?
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!