Sơ lược

Bị người bạn thân nhất gài bẫy, lần đầu tiên của cô bị tổng giám đốc lạnh lùng, tà ác cướp mất, mối tình ngọt ngào của cô bị chôn vùi cũng vì thế. Tác giả ngược tâm quá. Anh ta còn ngang nhiên ném cho cô bản hợp đồng hôn nhân, không thèm để ý sự kháng cự của cô, tuyên bố với tất cả mọi người cô là của riêng anh. Cuộc sống của họ sẽ như thế nào, cùng theo dõi câu chuyện lâm li bi đát đầy máu chó này nhé...

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tình trạngĐang tiến hành
Lượt xem93,120
Theo dõi206
Tập truyện
 1. 01.chap-0
 2. 02.chap-1.1
 3. 03.chap-1.2
 4. 04.chap-2.1
 5. 05.chap-2.2
 6. 06.chap-3
 7. 07.chap-4.1
 8. 08.chap-4.2
 9. 09.chap-5
 10. 10.chap-6
 11. 11.chap-7
 12. 12.chap-8
 13. 13.chap-9
 14. 14.chap-10
 15. 15.chap-11
 16. 16.chap-12
 17. 17.chap-13
 18. 18.chap-14
 19. 19.chap-15
 20. 20.chap-16
 21. 21.chap-17
 22. 22.chap-18
 23. 23.chap-19
 24. 24.chap-19.5
 25. 25.chap-20
 26. 26.chap-21
 27. 27.chap-22
 28. 28.chap-23
 29. 29.chap-24
 30. 30.chap-25
 31. 31.chap-26
 32. 32.chap-27
 33. 33.chap-28
 34. 34.chap-29
 35. 35.chap-30
 36. 36.chap-31
 37. 37.chap-32
 38. 38.chap-33
 39. 39.chap-34
 40. 40.chap-35
 41. 41.chap-36
 42. 42.chap-37
 43. 43.chap-38
 44. 44.chap-39
 45. 45.chap-40
 46. 46.chap-41
 47. 47.chap-42
 48. 48.chap-43
 49. 49.chap-44
 50. 50.chap-45
 51. 51.chap-45.5
 52. 52.chap-46
 53. 53.chap-47
 54. 54.chap-48
 55. 55.chap-49
 56. 56.chap-50
 57. 57.chap-51
 58. 58.chap-52
 59. 59.chap-53
 60. 60.chap-54
 61. 61.chap-55
 62. 62.chap-56
 63. 63.chap-57
 64. 64.chap-58
 65. 65.chap-59
 66. 66.chap-60
 67. 67.chap-61
 68. 68.chap-62
 69. 69.chap-63
 70. 70.chap-64
 71. 71.chap-65
 72. 72.chap-66
 73. 73.chap-67
 74. 74.chap-68
 75. 75.chap-69
 76. 76.chap-70
 77. 77.chap-71
 78. 78.chap-72
 79. 79.chap-73
 80. 80.chap-74
 81. 81.chap-75
 82. 82.chap-76
 83. 83.chap-77
 84. 84.chap-78
 85. 85.chap-79
 86. 86.chap-81
 87. 87.chap-82
 88. 88.chap-83
 89. 89.chap-84
 90. 90.chap-85
 91. 91.chap-86
 92. 92.chap-87
 93. 93.chap-88
 94. 94.chap-89
 95. 95.chap-90
 96. 96.chap-91
 97. 97.chap-92
 98. 98.chap-93
 99. 99.chap-94
 100. 100.chap-95
 101. 101.chap-96
 102. 102.chap-97
 103. 103.chap-98
 104. 104.chap-99
 105. 105.chap-100
 106. 106.chap-101
 107. 107.chap-102
 108. 108.chap-103
 109. 109.chap-104
 110. 110.chap-105
 111. 111.chap-106
 112. 112.chap-107
 113. 113.chap-108
 114. 114.chap-109
 115. 115.chap-110
 116. 116.chap-111
 117. 117.chap-112
 118. 118.chap-113
 119. 119.chap-114
 120. 120.chap-115
 121. 121.chap-116
 122. 122.chap-117
 123. 123.chap-118
 124. 124.chap-119
 125. 125.chap-120
 126. 126.chap-121
 127. 127.chap-122
 128. 128.chap-123
 129. 129.chap-124
 130. 130.chap-125
 131. 131.chap-126
 132. 132.chap-127
 133. 133.chap-128
 134. 134.chap-129
 135. 135.chap-130
 136. 136.chap-131
 137. 137.chap-132
 138. 138.chap-133
 139. 139.chap-134
 140. 140.chap-135
 141. 141.chap-136
 142. 142.chap-137
 143. 143.chap-138
 144. 144.chap-139
 145. 145.chap-140
 146. 146.chap-141
 147. 147.chap-142
 148. 148.chap-143
 149. 149.chap-144
 150. 150.chap-145
 151. 151.chap-146
 152. 152.chap-147
 153. 153.chap-148
 154. 154.chap-149
 155. 155.chap-150
 156. 156.chap-151
 157. 157.chap-152
 158. 158.chap-153
 159. 159.chap-154
 160. 160.chap-155
 161. 161.chap-156
 162. 162.chap-157
 163. 163.chap-158
 164. 164.chap-159
 165. 165.chap-160
 166. 166.chap-161
 167. 167.chap-162
 168. 168.chap-163
 169. 169.chap-164
 170. 170.chap-165
 171. 171.chap-166
 172. 172.chap-167
 173. 173.chap-168
 174. 174.chap-169
 175. 175.chap-170
 176. 176.chap-171
 177. 177.chap-172
 178. 178.chap-173
 179. 179.chap-174
 180. 180.chap-175
 181. 181.chap-176
 182. 182.chap-177
 183. 183.chap-178
 184. 184.chap-179
 185. 185.chap-180
 186. 186.chap-181
 187. 187.chap-182
 188. 188.chap-183
 189. 189.chap-184
 190. 190.chap-185
 191. 191.chap-186
 192. 192.chap-187
 193. 193.chap-188
 194. 194.chap-189
 195. 195.chap-190
 196. 196.chap-191
 197. 197.chap-192
 198. 198.chap-193
 199. 199.chap-194
 200. 200.chap-195
 201. 201.chap-196
 202. 202.chap-197
 203. 203.chap-198
 204. 204.chap-199
 205. 205.chap-200
 206. 206.chap-201
 207. 207.chap-202
 208. 208.chap-203
 209. 209.chap-204
 210. 210.chap-205
 211. 211.chap-206
 212. 212.chap-207
 213. 213.chap-208
 214. 214.chap-209
 215. 215.chap-210
 216. 216.chap-211
 217. 217.chap-212
 218. 218.chap-213
 219. 219.chap-214
 220. 220.chap-215
 221. 221.chap-216
 222. 222.chap-217
 223. 223.chap-218
 224. 224.chap-219
 225. 225.chap-220
 226. 226.chap-221
 227. 227.chap-222
 228. 228.chap-223
 229. 229.chap-224
 230. 230.chap-225
 231. 231.chap-226
 232. 232.chap-227
 233. 233.chap-228
 234. 234.chap-229
 235. 235.chap-231
 236. 236.chap-230
 237. 237.chap-233
 238. 238.chap-234
 239. 239.chap-235
 240. 240.chap-236
 241. 241.chap-237
 242. 242.chap-238
 243. 243.chap-240
 244. 244.chap-239
 245. 245.chap-241
 246. 246.chap-242
 247. 247.chap-243
 248. 248.chap-244
 249. 249.chap-245
 250. 250.chap-246
 251. 251.chap-247
 252. 252.chap-248
 253. 253.chap-249
 254. 254.chap-250
 255. 255.chap-251
 256. 256.chap-252
 257. 257.chap-253
 258. 258.chap-254
 259. 259.chap-255
 260. 260.chap-256
 261. 261.chap-257
 262. 262.chap-258
 263. 263.chap-259
 264. 264.chap-260
 265. 265.chap-261
 266. 266.chap-262
 267. 267.chap-263
 268. 268.chap-264
 269. 269.chap-265
 270. 270.chap-266
 271. 271.chap-267
 272. 272.chap-268
 273. 273.chap-269
 274. 274.chap-270
 275. 275.chap-271
 276. 276.chap-272
 277. 277.chap-273
 278. 278.chap-274
 279. 279.chap-275
 280. 280.chap-276
 281. 281.chap-277
 282. 282.chap-278
 283. 283.chap-279
 284. 284.chap-280
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế

Nếu ai thích đọc thể loại: mạt thế, dị năng, trọng sinh, tùy thân không gian thì hãy nhảy hố đi nào. Ở mạt thế, cô gái mồ côi Mục Diệc Nhiên ôm nỗi hận mà chết, nào ngờ cô được trọng sinh, quay về 3 ngày trước mạt thế. Đời này tay đánh ả điếm, chân đạp nam cặn bã, nhận được không gian tích trữ vật tư, nhưng lại bất cẩn chọc phải quân thiếu...

Cách Yêu Của Ác Ma

"Tôi cho cậu 10 triệu, đổi lấy bạn gái của cậu. Cậu có đồng ý không?" Cô gái trẻ vô tội bị bạn trai bán đứng bởi nợ nần. Trở thành món đồ chơi của tổng tài, thể xác và tâm hồn hoàn toàn suy sụp. Đứng giữa ngã tư đường, cô sẽ phải làm thế nào?

Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Phi

Một cô gái xuyên về quá khứ .và có một mối tình với vị hoàng đế si tình sủng vợ bậc nhất trong lịch sử …..
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
Author Khách Lạ
Susu kenxibo Trả lời Báo vi phạm
Chuyện càng ngày càng hay.af chờ từ hôm 5/12 tới nay là 22/12 rồi mà vẫn chưa có chuyện. Mong chap tiếp theo quá.
Author Thành viên
Diễm Trần Trả lời Chapter 266Báo vi phạm
coi đầu
emo
Author Thành viên
Minh Thủy Trả lời Chapter 257Báo vi phạm
vẽ càng ngày càng đẹp
Author Khách Lạ
lemon Trả lời Chapter 256Báo vi phạm
Có ai muốn làm fan của Tiểu A giống mình ko
Author Thành viên
Kawaii Trả lời Chapter 255Báo vi phạm
Đầu
Author Khách Lạ
baebae Trả lời Chapter 121Báo vi phạm
ngàn năm đc bạn thăn như nhược na :))
Author Khách Lạ
buunhu Trả lời Chapter 81Báo vi phạm
gét diloz tiểu nhã gê á :)) đĩ trơ trẽn vl :)) a nam phụ ngon vl huhu v mà mang số làm nam phụ ????
Author Khách Lạ
buunhu Trả lời Chapter 81Báo vi phạm
gét diloz tiểu nhã gê á :)) đĩ trơ trẽn :)) a nam phụ ngon vl huhu
Author Khách Lạ
baebae Trả lời Chapter 23Báo vi phạm
có ai để ý là anh trợ lý very đẹp trai k :)))
Author Thành viên
Hobie Trả lời Chapter 244Báo vi phạm
càng ngày càng mê nữ chính uwu phải cường như z mới đáng đọc chớ
Author Thành viên
Vy's Khánh's Trả lời Chapter 233Báo vi phạm
mặc dù cái con đại tiểu thư đó nó không phải tóc tím nhưng mắt nó tim mn ạ
lời nguyền tim tím lại trỗi dậy trên người con nhỏemo
Author Khách Lạ
Mymy Trả lời Chapter 236Báo vi phạm
emoHề hề trông ngầu lòi , hehe
Author Thành viên
monami moni Trả lời Chapter 46Báo vi phạm
hayemo
Author Thành viên
Trang Trả lời Chapter 229Báo vi phạm
Ra di ad oi emo
Author Khách Lạ
Ko ten ???????? Trả lời Chapter 227Báo vi phạm
Hóng emo