Tùy chỉnh

Kiếm Đồ [chap 75]

[Cập nhật lúc: 05/12/2020 21:45:17]

Kiếm Đồ chap 75

Kiếm Đồ chap 75 - 1

Kiếm Đồ chap 75 - 2

Kiếm Đồ chap 75 - 3

Kiếm Đồ chap 75 - 4

Kiếm Đồ chap 75 - 5

Kiếm Đồ chap 75 - 6

Kiếm Đồ chap 75 - 7

Kiếm Đồ chap 75 - 8

Kiếm Đồ chap 75 - 9

Kiếm Đồ chap 75 - 10

Kiếm Đồ chap 75 - 11

Kiếm Đồ chap 75 - 12

Kiếm Đồ chap 75 - 13

Kiếm Đồ chap 75 - 14

Kiếm Đồ chap 75 - 15

Kiếm Đồ chap 75 - 16

Kiếm Đồ chap 75 - 17

Kiếm Đồ chap 75 - 18

Kiếm Đồ chap 75 - 19

Kiếm Đồ chap 75 - 20

Kiếm Đồ chap 75 - 21

Kiếm Đồ chap 75 - 22

Kiếm Đồ chap 75 - 23

Kiếm Đồ chap 75 - 24

Kiếm Đồ chap 75 - 25

Kiếm Đồ chap 75 - 26

Kiếm Đồ chap 75 - 27

Kiếm Đồ chap 75 - 28

Kiếm Đồ chap 75 - 29

Kiếm Đồ chap 75 - 30

Kiếm Đồ chap 75 - 31

Kiếm Đồ chap 75 - 32

Kiếm Đồ chap 75 - 33

Kiếm Đồ chap 75 - 34

Kiếm Đồ chap 75 - 35

Kiếm Đồ chap 75 - 36

Kiếm Đồ chap 75 - 37

Kiếm Đồ chap 75 - 38

Kiếm Đồ chap 75 - 39

Kiếm Đồ chap 75 - 40

Kiếm Đồ chap 75 - 41

Kiếm Đồ chap 75 - 42

Kiếm Đồ chap 75 - 43

Kiếm Đồ chap 75 - 44

Kiếm Đồ chap 75 - 45

Kiếm Đồ chap 75 - 46

Kiếm Đồ chap 75 - 47

Kiếm Đồ chap 75 - 48

Kiếm Đồ chap 75 - 49

Kiếm Đồ chap 75 - 50

Kiếm Đồ chap 75

Truyện gợi ý

Định Hải Phù Sinh Lục

Thần Châu vạn năm tịch mịch, Thiên Ma lại xuất hiện. Vì ngăn cản sự hủy diệt của Thần Châu, cứu vớt sinh linh vạn vật, thầy trừ ma cuối cùng - Trần Tinh đã bước lên thông đạo mà thiên địa linh khí đã bị phong ấn --- chỉ dùng thời gian 4 năm. Bạn nhỏ dễ thương Trần Tinh, cảm xúc nóng nảy không ổn định, nhưng lại bảo vệ cái thiện cùng với chúng bằng hữu xông pha, con đường phía trước nguy cơ trùng trùng nhưng với sự đồng tâm hiệp lực ...

Dĩ Hạ Phạm Thượng

ND: Sau khi chết thảm được trùng sinh, Dạ Vương Bạch Dạ vì muốn trả thù, chờ đợi thời cơ trở thành sư phụ của thạch Nữ Oa chuyển thế. Vì muốn đoạt được sự tin tưởng toàn tâm thân của đồ đệ, Bạch Dạ tận dụng hết mưu kế toàn thân… vâng vâng, vi sư tâm đắc tâm người, chứ không tâm đắc thân thể ngươi! -----------------------------------------

Thiên Hạ Thần Tương

Nhân vật chính vân châu nhân một lần bị người ta đuổi giết, lẽ ra tử vong nhưng vân châu nhân lại không chết bất ngờ phục sinh cũng xuyên qua đến một năm trước, tiếp xúc được một món tên là ( bầu trời ) game. Thấy được kẻ thù, vân châu lợi dụng game, đi tới báo thù con đường, ... Giết Trương Giác, báo thù cho tổ tông,tiến ra sa trường, diệt kinh sở; bình Trung Nguyên, lạc hồng trần; ôm đồm thần tướng, định thiên hạ!

Vẫn Tinh Vương Triều

Một ngôi sao chổi rơi xuống, làm cả một vương triều tan nát. Nhân vật chính trải bao cực khổ, khôi phục lại vương triều. Sao chổi rơi xuống, đồng thời cũng mang đến những sinh vật quái dị, muốn chiếm cả trái đất này.
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!