Tùy chỉnh

Kiếm Đồ [chap 70]

[Cập nhật lúc: 16/11/2020 20:45:29]

Kiếm Đồ chap 70

Kiếm Đồ chap 70 - 1

Kiếm Đồ chap 70 - 2

Kiếm Đồ chap 70 - 3

Kiếm Đồ chap 70 - 4

Kiếm Đồ chap 70 - 5

Kiếm Đồ chap 70 - 6

Kiếm Đồ chap 70 - 7

Kiếm Đồ chap 70 - 8

Kiếm Đồ chap 70 - 9

Kiếm Đồ chap 70 - 10

Kiếm Đồ chap 70 - 11

Kiếm Đồ chap 70 - 12

Kiếm Đồ chap 70 - 13

Kiếm Đồ chap 70 - 14

Kiếm Đồ chap 70 - 15

Kiếm Đồ chap 70 - 16

Kiếm Đồ chap 70 - 17

Kiếm Đồ chap 70 - 18

Kiếm Đồ chap 70 - 19

Kiếm Đồ chap 70 - 20

Kiếm Đồ chap 70 - 21

Kiếm Đồ chap 70 - 22

Kiếm Đồ chap 70 - 23

Kiếm Đồ chap 70 - 24

Kiếm Đồ chap 70 - 25

Kiếm Đồ chap 70 - 26

Kiếm Đồ chap 70 - 27

Kiếm Đồ chap 70 - 28

Kiếm Đồ chap 70 - 29

Kiếm Đồ chap 70 - 30

Kiếm Đồ chap 70 - 31

Kiếm Đồ chap 70 - 32

Kiếm Đồ chap 70 - 33

Kiếm Đồ chap 70 - 34

Kiếm Đồ chap 70 - 35

Kiếm Đồ chap 70 - 36

Kiếm Đồ chap 70 - 37

Kiếm Đồ chap 70 - 38

Kiếm Đồ chap 70 - 39

Kiếm Đồ chap 70 - 40

Kiếm Đồ chap 70 - 41

Kiếm Đồ chap 70 - 42

Kiếm Đồ chap 70 - 43

Kiếm Đồ chap 70 - 44

Kiếm Đồ chap 70

Truyện gợi ý

Tiên Thương

Người khác tu tiên ta bày sạp, người khác bế quan ta bán đấu giá. Người khác cười ta thứ ham tiền, ta cười người khác thanh cao giả. Những kia cao cao tại thượng thượng tiên đại năng đối với ta khúm núm địa lấy lòng liền vì là cầu được một lần giao dịch, sung sướng, thoải mái tai! Xem thiếu gia ta kim ngân ngọc thạch mở đường,mở ra một con đường thành tiên!

Ta Là Bá Vương

Truyện Ta Là Bá Vương Thiếu niên làm lại từ đầu, lấy tuyệt thế thiên tư tu võ, nhận bá vương truyền thừa, cưỡi đỉnh cấp yêu thú, trảm phá mọi chương ngại, đoạt lại cơ nghiệp của mình, bước lên đỉnh cao vũ lực, ngạo thị thương khung

Hệ Thống Nghịch Tập

ND: ---------------------- Dịch giả: Linh Miêu Nhóm Đăng tải: NetTruyen.com ---------------------- #LMNX17 #LinhMieuNhom #NetTruyen #LMLinhMieu #LMN

Dĩ Hạ Phạm Thượng

ND: Sau khi chết thảm được trùng sinh, Dạ Vương Bạch Dạ vì muốn trả thù, chờ đợi thời cơ trở thành sư phụ của thạch Nữ Oa chuyển thế. Vì muốn đoạt được sự tin tưởng toàn tâm thân của đồ đệ, Bạch Dạ tận dụng hết mưu kế toàn thân… vâng vâng, vi sư tâm đắc tâm người, chứ không tâm đắc thân thể ngươi! -----------------------------------------
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!