Tùy chỉnh

Kiếm Đồ [chap 62]

[Cập nhật lúc: 26/10/2020 18:16:59]

Kiếm Đồ chap 62

Kiếm Đồ chap 62 - 1

Kiếm Đồ chap 62 - 2

Kiếm Đồ chap 62 - 3

Kiếm Đồ chap 62 - 4

Kiếm Đồ chap 62 - 5

Kiếm Đồ chap 62 - 6

Kiếm Đồ chap 62 - 7

Kiếm Đồ chap 62 - 8

Kiếm Đồ chap 62 - 9

Kiếm Đồ chap 62 - 10

Kiếm Đồ chap 62 - 11

Kiếm Đồ chap 62 - 12

Kiếm Đồ chap 62 - 13

Kiếm Đồ chap 62 - 14

Kiếm Đồ chap 62 - 15

Kiếm Đồ chap 62 - 16

Kiếm Đồ chap 62 - 17

Kiếm Đồ chap 62 - 18

Kiếm Đồ chap 62 - 19

Kiếm Đồ chap 62 - 20

Kiếm Đồ chap 62 - 21

Kiếm Đồ chap 62 - 22

Kiếm Đồ chap 62 - 23

Kiếm Đồ chap 62 - 24

Kiếm Đồ chap 62 - 25

Kiếm Đồ chap 62 - 26

Kiếm Đồ chap 62 - 27

Kiếm Đồ chap 62 - 28

Kiếm Đồ chap 62 - 29

Kiếm Đồ chap 62 - 30

Kiếm Đồ chap 62 - 31

Kiếm Đồ chap 62 - 32

Kiếm Đồ chap 62 - 33

Kiếm Đồ chap 62 - 34

Kiếm Đồ chap 62 - 35

Kiếm Đồ chap 62 - 36

Kiếm Đồ chap 62 - 37

Kiếm Đồ chap 62 - 38

Kiếm Đồ chap 62

Truyện gợi ý

Dĩ Hạ Phạm Thượng

ND: Sau khi chết thảm được trùng sinh, Dạ Vương Bạch Dạ vì muốn trả thù, chờ đợi thời cơ trở thành sư phụ của thạch Nữ Oa chuyển thế. Vì muốn đoạt được sự tin tưởng toàn tâm thân của đồ đệ, Bạch Dạ tận dụng hết mưu kế toàn thân… vâng vâng, vi sư tâm đắc tâm người, chứ không tâm đắc thân thể ngươi! -----------------------------------------

Ảnh Đế Cầu Sủng

Xuyên không qua rồi xuyên không lại, mọi vật thay đổi chỉ có có ngươi vẫn cố chấp không thay đổi. Thiếu nữ hiện đại vô tình xuyên không đến cổ đại, vô tình lại "rơi xuống" giường vương gia... Vương gia cổ đại lại xuyên không đến hiện đại, trở thành đại minh tinh, nhưng mục đích của anh ta là....

Hệ Thống Nghịch Tập

ND: ---------------------- Dịch giả: Linh Miêu Nhóm Đăng tải: NetTruyen.com ---------------------- #LMNX17 #LinhMieuNhom #NetTruyen #LMLinhMieu #LMN
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!