Tùy chỉnh

Kiếm Đồ [chap 49]

[Cập nhật lúc: 12/09/2020 14:45:09]

Kiếm Đồ chap 49

Kiếm Đồ chap 49 - 1

Kiếm Đồ chap 49 - 2

Kiếm Đồ chap 49 - 3

Kiếm Đồ chap 49 - 4

Kiếm Đồ chap 49 - 5

Kiếm Đồ chap 49 - 6

Kiếm Đồ chap 49 - 7

Kiếm Đồ chap 49 - 8

Kiếm Đồ chap 49 - 9

Kiếm Đồ chap 49 - 10

Kiếm Đồ chap 49 - 11

Kiếm Đồ chap 49 - 12

Kiếm Đồ chap 49 - 13

Kiếm Đồ chap 49 - 14

Kiếm Đồ chap 49 - 15

Kiếm Đồ chap 49 - 16

Kiếm Đồ chap 49 - 17

Kiếm Đồ chap 49 - 18

Kiếm Đồ chap 49 - 19

Kiếm Đồ chap 49 - 20

Kiếm Đồ chap 49 - 21

Kiếm Đồ chap 49 - 22

Kiếm Đồ chap 49 - 23

Kiếm Đồ chap 49 - 24

Kiếm Đồ chap 49 - 25

Kiếm Đồ chap 49 - 26

Kiếm Đồ chap 49 - 27

Kiếm Đồ chap 49 - 28

Kiếm Đồ chap 49 - 29

Kiếm Đồ chap 49 - 30

Kiếm Đồ chap 49 - 31

Kiếm Đồ chap 49 - 32

Kiếm Đồ chap 49 - 33

Kiếm Đồ chap 49 - 34

Kiếm Đồ chap 49 - 35

Kiếm Đồ chap 49 - 36

Kiếm Đồ chap 49 - 37

Kiếm Đồ chap 49 - 38

Kiếm Đồ chap 49 - 39

Kiếm Đồ chap 49 - 40

Kiếm Đồ chap 49 - 41

Kiếm Đồ chap 49 - 42

Kiếm Đồ chap 49 - 43

Kiếm Đồ chap 49 - 44

Kiếm Đồ chap 49 - 45

Kiếm Đồ chap 49 - 46

Kiếm Đồ chap 49 - 47

Kiếm Đồ chap 49 - 48

Kiếm Đồ chap 49 - 49

Kiếm Đồ chap 49 - 50

Kiếm Đồ chap 49 - 51

Kiếm Đồ chap 49 - 52

Kiếm Đồ chap 49 - 53

Kiếm Đồ chap 49 - 54

Kiếm Đồ chap 49 - 55

Kiếm Đồ chap 49 - 56

Kiếm Đồ chap 49 - 57

Kiếm Đồ chap 49 - 58

Kiếm Đồ chap 49 - 59

Kiếm Đồ chap 49 - 60

Kiếm Đồ chap 49 - 61

Kiếm Đồ chap 49 - 62

Kiếm Đồ chap 49 - 63

Kiếm Đồ chap 49 - 64

Kiếm Đồ chap 49 - 65

Kiếm Đồ chap 49 - 66

Kiếm Đồ chap 49 - 67

Kiếm Đồ chap 49 - 68

Kiếm Đồ chap 49 - 69

Kiếm Đồ chap 49 - 70

Kiếm Đồ chap 49 - 71

Kiếm Đồ chap 49 - 72

Kiếm Đồ chap 49 - 73

Kiếm Đồ chap 49 - 74

Kiếm Đồ chap 49 - 75

Kiếm Đồ chap 49

Truyện gợi ý

Tiên Thương

Người khác tu tiên ta bày sạp, người khác bế quan ta bán đấu giá. Người khác cười ta thứ ham tiền, ta cười người khác thanh cao giả. Những kia cao cao tại thượng thượng tiên đại năng đối với ta khúm núm địa lấy lòng liền vì là cầu được một lần giao dịch, sung sướng, thoải mái tai! Xem thiếu gia ta kim ngân ngọc thạch mở đường,mở ra một con đường thành tiên!

Dĩ Hạ Phạm Thượng

ND: Sau khi chết thảm được trùng sinh, Dạ Vương Bạch Dạ vì muốn trả thù, chờ đợi thời cơ trở thành sư phụ của thạch Nữ Oa chuyển thế. Vì muốn đoạt được sự tin tưởng toàn tâm thân của đồ đệ, Bạch Dạ tận dụng hết mưu kế toàn thân… vâng vâng, vi sư tâm đắc tâm người, chứ không tâm đắc thân thể ngươi! -----------------------------------------

Hệ Thống Nghịch Tập

ND: ---------------------- Dịch giả: Linh Miêu Nhóm Đăng tải: NetTruyen.com ---------------------- #LMNX17 #LinhMieuNhom #NetTruyen #LMLinhMieu #LMN
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!