Tùy chỉnh

Kiếm Đồ [chap 39]

[Cập nhật lúc: 17/07/2020 12:01:26]

Kiếm Đồ chap 39

Kiếm Đồ chap 39 - 1

Kiếm Đồ chap 39 - 2

Kiếm Đồ chap 39 - 3

Kiếm Đồ chap 39 - 4

Kiếm Đồ chap 39 - 5

Kiếm Đồ chap 39 - 6

Kiếm Đồ chap 39 - 7

Kiếm Đồ chap 39 - 8

Kiếm Đồ chap 39 - 9

Kiếm Đồ chap 39 - 10

Kiếm Đồ chap 39 - 11

Kiếm Đồ chap 39 - 12

Kiếm Đồ chap 39 - 13

Kiếm Đồ chap 39 - 14

Kiếm Đồ chap 39 - 15

Kiếm Đồ chap 39 - 16

Kiếm Đồ chap 39 - 17

Kiếm Đồ chap 39 - 18

Kiếm Đồ chap 39 - 19

Kiếm Đồ chap 39 - 20

Kiếm Đồ chap 39 - 21

Kiếm Đồ chap 39 - 22

Kiếm Đồ chap 39 - 23

Kiếm Đồ chap 39 - 24

Kiếm Đồ chap 39 - 25

Kiếm Đồ chap 39 - 26

Kiếm Đồ chap 39 - 27

Kiếm Đồ chap 39 - 28

Kiếm Đồ chap 39 - 29

Kiếm Đồ chap 39 - 30

Kiếm Đồ chap 39 - 31

Kiếm Đồ chap 39 - 32

Kiếm Đồ chap 39 - 33

Kiếm Đồ chap 39 - 34

Kiếm Đồ chap 39 - 35

Kiếm Đồ chap 39 - 36

Kiếm Đồ chap 39 - 37

Kiếm Đồ chap 39 - 38

Kiếm Đồ chap 39 - 39

Kiếm Đồ chap 39 - 40

Kiếm Đồ chap 39 - 41

Kiếm Đồ chap 39 - 42

Kiếm Đồ chap 39 - 43

Kiếm Đồ chap 39 - 44

Kiếm Đồ chap 39 - 45

Kiếm Đồ chap 39 - 46

Kiếm Đồ chap 39 - 47

Kiếm Đồ chap 39 - 48

Kiếm Đồ chap 39 - 49

Kiếm Đồ chap 39 - 50

Kiếm Đồ chap 39 - 51

Kiếm Đồ chap 39 - 52

Kiếm Đồ chap 39 - 53

Kiếm Đồ chap 39 - 54

Kiếm Đồ chap 39 - 55

Kiếm Đồ chap 39 - 56

Kiếm Đồ chap 39 - 57

Kiếm Đồ chap 39 - 58

Kiếm Đồ chap 39 - 59

Kiếm Đồ chap 39 - 60

Kiếm Đồ chap 39 - 61

Kiếm Đồ chap 39 - 62

Kiếm Đồ chap 39 - 63

Kiếm Đồ chap 39 - 64

Kiếm Đồ chap 39 - 65

Kiếm Đồ chap 39 - 66

Kiếm Đồ chap 39 - 67

Kiếm Đồ chap 39 - 68

Kiếm Đồ chap 39 - 69

Kiếm Đồ chap 39 - 70

Kiếm Đồ chap 39 - 71

Kiếm Đồ chap 39 - 72

Kiếm Đồ chap 39 - 73

Kiếm Đồ chap 39 - 74

Kiếm Đồ chap 39 - 75

Kiếm Đồ chap 39 - 76

Kiếm Đồ chap 39 - 77

Kiếm Đồ chap 39 - 78

Kiếm Đồ chap 39 - 79

Kiếm Đồ chap 39 - 80

Kiếm Đồ chap 39 - 81

Kiếm Đồ chap 39 - 82

Kiếm Đồ chap 39

Truyện gợi ý

Định Hải Phù Sinh Lục

Thần Châu vạn năm tịch mịch, Thiên Ma lại xuất hiện. Vì ngăn cản sự hủy diệt của Thần Châu, cứu vớt sinh linh vạn vật, thầy trừ ma cuối cùng - Trần Tinh đã bước lên thông đạo mà thiên địa linh khí đã bị phong ấn --- chỉ dùng thời gian 4 năm. Bạn nhỏ dễ thương Trần Tinh, cảm xúc nóng nảy không ổn định, nhưng lại bảo vệ cái thiện cùng với chúng bằng hữu xông pha, con đường phía trước nguy cơ trùng trùng nhưng với sự đồng tâm hiệp lực ...

Dĩ Hạ Phạm Thượng

ND: Sau khi chết thảm được trùng sinh, Dạ Vương Bạch Dạ vì muốn trả thù, chờ đợi thời cơ trở thành sư phụ của thạch Nữ Oa chuyển thế. Vì muốn đoạt được sự tin tưởng toàn tâm thân của đồ đệ, Bạch Dạ tận dụng hết mưu kế toàn thân… vâng vâng, vi sư tâm đắc tâm người, chứ không tâm đắc thân thể ngươi! -----------------------------------------

Ta Là Bá Vương

Truyện Ta Là Bá Vương Thiếu niên làm lại từ đầu, lấy tuyệt thế thiên tư tu võ, nhận bá vương truyền thừa, cưỡi đỉnh cấp yêu thú, trảm phá mọi chương ngại, đoạt lại cơ nghiệp của mình, bước lên đỉnh cao vũ lực, ngạo thị thương khung
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!