Tùy chỉnh

Kiếm Đồ [chap 33]

[Cập nhật lúc: 11/07/2020 13:00:20]

Kiếm Đồ chap 33

Kiếm Đồ chap 33 - 1

Kiếm Đồ chap 33 - 2

Kiếm Đồ chap 33 - 3

Kiếm Đồ chap 33 - 4

Kiếm Đồ chap 33 - 5

Kiếm Đồ chap 33 - 6

Kiếm Đồ chap 33 - 7

Kiếm Đồ chap 33 - 8

Kiếm Đồ chap 33 - 9

Kiếm Đồ chap 33 - 10

Kiếm Đồ chap 33 - 11

Kiếm Đồ chap 33 - 12

Kiếm Đồ chap 33 - 13

Kiếm Đồ chap 33 - 14

Kiếm Đồ chap 33 - 15

Kiếm Đồ chap 33 - 16

Kiếm Đồ chap 33 - 17

Kiếm Đồ chap 33 - 18

Kiếm Đồ chap 33 - 19

Kiếm Đồ chap 33 - 20

Kiếm Đồ chap 33 - 21

Kiếm Đồ chap 33 - 22

Kiếm Đồ chap 33 - 23

Kiếm Đồ chap 33 - 24

Kiếm Đồ chap 33 - 25

Kiếm Đồ chap 33 - 26

Kiếm Đồ chap 33 - 27

Kiếm Đồ chap 33 - 28

Kiếm Đồ chap 33 - 29

Kiếm Đồ chap 33 - 30

Kiếm Đồ chap 33 - 31

Kiếm Đồ chap 33 - 32

Kiếm Đồ chap 33 - 33

Kiếm Đồ chap 33 - 34

Kiếm Đồ chap 33 - 35

Kiếm Đồ chap 33 - 36

Kiếm Đồ chap 33 - 37

Kiếm Đồ chap 33 - 38

Kiếm Đồ chap 33 - 39

Kiếm Đồ chap 33 - 40

Kiếm Đồ chap 33 - 41

Kiếm Đồ chap 33 - 42

Kiếm Đồ chap 33 - 43

Kiếm Đồ chap 33 - 44

Kiếm Đồ chap 33 - 45

Kiếm Đồ chap 33 - 46

Kiếm Đồ chap 33 - 47

Kiếm Đồ chap 33 - 48

Kiếm Đồ chap 33 - 49

Kiếm Đồ chap 33 - 50

Kiếm Đồ chap 33 - 51

Kiếm Đồ chap 33 - 52

Kiếm Đồ chap 33 - 53

Kiếm Đồ chap 33 - 54

Kiếm Đồ chap 33 - 55

Kiếm Đồ chap 33 - 56

Kiếm Đồ chap 33 - 57

Kiếm Đồ chap 33 - 58

Kiếm Đồ chap 33 - 59

Kiếm Đồ chap 33 - 60

Kiếm Đồ chap 33 - 61

Kiếm Đồ chap 33 - 62

Kiếm Đồ chap 33 - 63

Kiếm Đồ chap 33 - 64

Kiếm Đồ chap 33 - 65

Kiếm Đồ chap 33 - 66

Kiếm Đồ chap 33 - 67

Kiếm Đồ chap 33 - 68

Kiếm Đồ chap 33 - 69

Kiếm Đồ chap 33 - 70

Kiếm Đồ chap 33 - 71

Kiếm Đồ chap 33 - 72

Kiếm Đồ chap 33

Truyện gợi ý

Vân Thiên Dực

Dịch giả: Melody Happy Group Đăng tải: MH Channel Nhân vật (main): Vân Thiên Dực (nam 9), Vân Thiên Vũ (nữ 9), ... : Hãy đồng hành cùng tiên hiệp truyền kỳ của cặp huynh muội song sinh! Duyên phận ngược tâm từ kiếp trước đến kiếp này, Thiên Dực - không ngờ kiếp trước với thân phận nữ tử cùng sư phụ kết thành một đôi. Nhưng kiếp này lại nảy sinh tình cảm nam nữ với muội muội ruột - Thiên Vũ. - Nhiêu năm phiêu bạc, cuối cùng cũng tìm được ...

Dĩ Hạ Phạm Thượng

ND: Sau khi chết thảm được trùng sinh, Dạ Vương Bạch Dạ vì muốn trả thù, chờ đợi thời cơ trở thành sư phụ của thạch Nữ Oa chuyển thế. Vì muốn đoạt được sự tin tưởng toàn tâm thân của đồ đệ, Bạch Dạ tận dụng hết mưu kế toàn thân… vâng vâng, vi sư tâm đắc tâm người, chứ không tâm đắc thân thể ngươi! -----------------------------------------
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!