Tùy chỉnh

Kiếm Đồ [chap 5.2]

[Cập nhật lúc: 11/07/2020 13:00:20]

Kiếm Đồ chap 5 2

Kiếm Đồ chap 5 2 - 1

Kiếm Đồ chap 5 2 - 2

Kiếm Đồ chap 5 2 - 3

Kiếm Đồ chap 5 2 - 4

Kiếm Đồ chap 5 2 - 5

Kiếm Đồ chap 5 2 - 6

Kiếm Đồ chap 5 2 - 7

Kiếm Đồ chap 5 2 - 8

Kiếm Đồ chap 5 2 - 9

Kiếm Đồ chap 5 2 - 10

Kiếm Đồ chap 5 2 - 11

Kiếm Đồ chap 5 2 - 12

Kiếm Đồ chap 5 2 - 13

Kiếm Đồ chap 5 2 - 14

Kiếm Đồ chap 5 2 - 15

Kiếm Đồ chap 5 2 - 16

Kiếm Đồ chap 5 2 - 17

Kiếm Đồ chap 5 2 - 18

Kiếm Đồ chap 5 2 - 19

Kiếm Đồ chap 5 2 - 20

Kiếm Đồ chap 5 2 - 21

Kiếm Đồ chap 5 2 - 22

Kiếm Đồ chap 5 2 - 23

Kiếm Đồ chap 5 2 - 24

Kiếm Đồ chap 5 2 - 25

Kiếm Đồ chap 5 2 - 26

Kiếm Đồ chap 5 2 - 27

Kiếm Đồ chap 5 2 - 28

Kiếm Đồ chap 5 2 - 29

Kiếm Đồ chap 5 2 - 30

Kiếm Đồ chap 5 2 - 31

Kiếm Đồ chap 5 2 - 32

Kiếm Đồ chap 5 2 - 33

Kiếm Đồ chap 5 2 - 34

Kiếm Đồ chap 5 2 - 35

Kiếm Đồ chap 5 2 - 36

Kiếm Đồ chap 5 2 - 37

Kiếm Đồ chap 5 2 - 38

Kiếm Đồ chap 5 2 - 39

Kiếm Đồ chap 5 2 - 40

Kiếm Đồ chap 5 2 - 41

Kiếm Đồ chap 5 2 - 42

Kiếm Đồ chap 5 2 - 43

Kiếm Đồ chap 5 2 - 44

Kiếm Đồ chap 5 2 - 45

Kiếm Đồ chap 5 2 - 46

Kiếm Đồ chap 5 2 - 47

Kiếm Đồ chap 5 2 - 48

Kiếm Đồ chap 5 2

Truyện gợi ý

Định Hải Phù Sinh Lục

Thần Châu vạn năm tịch mịch, Thiên Ma lại xuất hiện. Vì ngăn cản sự hủy diệt của Thần Châu, cứu vớt sinh linh vạn vật, thầy trừ ma cuối cùng - Trần Tinh đã bước lên thông đạo mà thiên địa linh khí đã bị phong ấn --- chỉ dùng thời gian 4 năm. Bạn nhỏ dễ thương Trần Tinh, cảm xúc nóng nảy không ổn định, nhưng lại bảo vệ cái thiện cùng với chúng bằng hữu xông pha, con đường phía trước nguy cơ trùng trùng nhưng với sự đồng tâm hiệp lực ...

Hồ Tiên Hung Bạo

Thiếu nữ nhân loại Nhan Tiểu Thất vô ý mở ra phong ấn hồ tiên Ly Tu, vốn tưởng rằng nhặt được một con đại soái ca nhưng không nghĩ con hồ tiên này không chịu yên phận, đùa bỡn người ta. Muốn ăn muốn uống muốn cướp đoạt, chính mình còn bị bức bách. Phải cùng hồ tiên đại nhân bước trên con đường tìm lại mảnh nhỏ của hồn ngọc. Xem hồ tiên Ly Tu bá đạo chuyên sủng ~

Vẫn Tinh Vương Triều

Một ngôi sao chổi rơi xuống, làm cả một vương triều tan nát. Nhân vật chính trải bao cực khổ, khôi phục lại vương triều. Sao chổi rơi xuống, đồng thời cũng mang đến những sinh vật quái dị, muốn chiếm cả trái đất này.
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!