Tùy chỉnh

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống [chap 44]

[Cập nhật lúc: 12/05/2020 21:25:02]

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 44

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 44 - 1

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 44 - 2

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 44 - 3

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 44 - 4

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 44 - 5

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 44 - 6

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 44 - 7

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 44 - 8

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 44 - 9

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 44 - 10

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 44 - 11

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 44 - 12

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 44 - 13

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 44 - 14

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 44 - 15

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 44 - 16

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 44 - 17

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 44 - 18

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 44 - 19

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 44 - 20

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 44 - 21

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 44 - 22

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 44 - 23

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 44 - 24

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 44 - 25

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 44 - 26

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 44 - 27

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 44 - 28

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 44

Truyện gợi ý

Yêu Thần Ký

Yêu Thần Vừa Xuất, Ai Dám Tranh Phong Yêu Linh Sư Mạnh Nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong... Kẻ thù kiếp trước, toàn bộ thanh toán... Nếu như đã trùng sinh, thì kiếp này ta là chúa tể đại lục, Vạn Thần chi Vương,để cho tất cả run rẩy dưới chân ta đi

Npc Nhà Tôi Thật Khó Chọc Ghẹo

Diệp Nhàn phát hiện cô đã xuyên vào thế giới trò chơi mà bản thân thiết kế ra, trở thành một NPC pháo hôi. Dựa trên sự hiểu biết của mình về trò chơi và cuốn nhật ký cốt truyện mà cô mang theo bên mình, Diệp Nhàn biết rõ thân phận rất mấu chốt của mình, một khi bại lộ sẽ chết mất. Vì vậy Diệp Nhàn mỗi ngày như trên lớp băng mỏng, cẩn thận nói và hành động. Hy vọng mình mỗi ngày đều có thể +1s...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!