Truyện Dịch

Danh Môn Chí Ái

Sơ lược

Một cuộc giao dịch đã bắt cô ấy phải hiến thân cho người đàn ông tôn kính nhất, đáng sợ nhất ở thành phố Đông Lăng. Ban ngày, cô ấy là một người con gái bình thường như bao cô gái khác nhưng ban đêm cô lại trở thành món đồ chơi của anh ta… Hai tay cô bị ép dưới ngực anh, khuôn mặt kinh hoảng: “Nếu anh dám làm loạn, tôi… tôi sẽ tố cáo anh.” Anh nhấc cằm cô lên, cười tà mị nói: “Cả cái thành phố Đông Lăng này là thiên hạ của tôi, em dám tố cáo tôi sao?”

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tình trạngĐang tiến hành
Lượt xem105,917
Theo dõi156
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2.1
 3. 03.chap-2.2
 4. 04.chap-3.1
 5. 05.chap-3.2
 6. 06.chap-4.1
 7. 07.chap-4.2
 8. 08.chap-5.1
 9. 09.chap-5.2
 10. 10.chap-6.1
 11. 11.chap-6.2
 12. 12.chap-7.1
 13. 13.chap-7.2
 14. 14.chap-8.1
 15. 15.chap-8.2
 16. 16.chap-9.1
 17. 17.chap-9.2
 18. 18.chap-10.1
 19. 19.chap-10.2
 20. 20.chap-11.1
 21. 21.chap-11.2
 22. 22.chap-12.1
 23. 23.chap-12.2
 24. 24.chap-13.1
 25. 25.chap-13.2
 26. 26.chap-14.1
 27. 27.chap-14.2
 28. 28.chap-15.1
 29. 29.chap-15.2
 30. 30.chap-16.1
 31. 31.chap-16.2
 32. 32.chap-17.1
 33. 33.chap-17.2
 34. 34.chap-18.1
 35. 35.chap-18.2
 36. 36.chap-19.1
 37. 37.chap-19.2
 38. 38.chap-20.1
 39. 39.chap-20.2
 40. 40.chap-21.1
 41. 41.chap-21.2
 42. 42.chap-22.1
 43. 43.chap-22.2
 44. 44.chap-23.1
 45. 45.chap-23.2
 46. 46.chap-24.1
 47. 47.chap-24.2
 48. 48.chap-25.1
 49. 49.chap-25.2
 50. 50.chap-26.1
 51. 51.chap-26.2
 52. 52.chap-27.1
 53. 53.chap-27.2
 54. 54.chap-28.1
 55. 55.chap-28.2
 56. 56.chap-29.1
 57. 57.chap-29.2
 58. 58.chap-30.1
 59. 59.chap-30.2
 60. 60.chap-31.1
 61. 61.chap-31.2
 62. 62.chap-32.1
 63. 63.chap-32.2
 64. 64.chap-33.1
 65. 65.chap-33.2
 66. 66.chap-34.1
 67. 67.chap-34.2
 68. 68.chap-35.1
 69. 69.chap-35.2
 70. 70.chap-36.1
 71. 71.chap-36.2
 72. 72.chap-37.1
 73. 73.chap-37.2
 74. 74.chap-38.1
 75. 75.chap-38.2
 76. 76.chap-39.1
 77. 77.chap-39.2
 78. 78.chap-40.1
 79. 79.chap-40.2
 80. 80.chap-41.1
 81. 81.chap-41.2
 82. 82.chap-42.1
 83. 83.chap-42.2
 84. 84.chap-43.1
 85. 85.chap-43.2
 86. 86.chap-44.1
 87. 87.chap-44.2
 88. 88.chap-45.1
 89. 89.chap-45.2
 90. 90.chap-46.1
 91. 91.chap-46.2
 92. 92.chap-47.1
 93. 93.chap-47.2
 94. 94.chap-48
 95. 95.chap-49
 96. 96.chap-50.1
 97. 97.chap-50.2
 98. 98.chap-51.1
 99. 99.chap-51.2
 100. 100.chap-52.1
 101. 101.chap-52.2
 102. 102.chap-53.1
 103. 103.chap-53.2
 104. 104.chap-54.1
 105. 105.chap-54.2
 106. 106.chap-55.1
 107. 107.chap-55.2
 108. 108.chap-56.1
 109. 109.chap-56.2
 110. 110.chap-57.1
 111. 111.chap-57.2
 112. 112.chap-58.1
 113. 113.chap-58.2
 114. 114.chap-59.1
 115. 115.chap-59.2
 116. 116.chap-60
 117. 117.chap-61
 118. 118.chap-62
 119. 119.chap-63
 120. 120.chap-64
 121. 121.chap-65
 122. 122.chap-66.1
 123. 123.chap-66.2
 124. 124.chap-67.1
 125. 125.chap-67.2
 126. 126.chap-68.1
 127. 127.chap-68.2
 128. 128.chap-69.1
 129. 129.chap-69.2
 130. 130.chap-70.1
 131. 131.chap-70.2
 132. 132.chap-71.1
 133. 133.chap-71.2
 134. 134.chap-72.1
 135. 135.chap-72.2
 136. 136.chap-73.1
 137. 137.chap-73.2
 138. 138.chap-74.1
 139. 139.chap-74.2
 140. 140.chap-75.1
 141. 141.chap-75.2
 142. 142.chap-76.1
 143. 143.chap-76.2
 144. 144.chap-77.1
 145. 145.chap-77.2
 146. 146.chap-78.1
 147. 147.chap-78.2
 148. 148.chap-15
 149. 149.chap-39
 150. 150.chap-40
 151. 151.chap-41
 152. 152.chap-42
 153. 153.chap-43
 154. 154.chap-44
 155. 155.chap-45
 156. 156.chap-79.1
 157. 157.chap-79.2
 158. 158.chap-80.1
 159. 159.chap-80.2
 160. 160.chap-81.1
 161. 161.chap-81.2
 162. 162.chap-82
 163. 163.chap-83
 164. 164.chap-84
 165. 165.chap-85
 166. 166.chap-86
 167. 167.chap-87
 168. 168.chap-88
 169. 169.chap-89
 170. 170.chap-90
 171. 171.chap-91
 172. 172.chap-92
 173. 173.chap-93
 174. 174.chap-94
 175. 175.chap-97
 176. 176.chap-98
 177. 177.chap-99
 178. 178.chap-100
 179. 179.chap-101
 180. 180.chap-102
 181. 181.chap-103
 182. 182.chap-95.1
 183. 183.chap-95.2
 184. 184.chap-96.1
 185. 185.chap-96.2
 186. 186.chap-104
 187. 187.chap-105
 188. 188.chap-106
 189. 189.chap-107
 190. 190.chap-108
 191. 191.chap-109
 192. 192.chap-110
 193. 193.chap-111
 194. 194.chap-113
 195. 195.chap-112
 196. 196.chap-114
 197. 197.chap-115
 198. 198.chap-116
 199. 199.chap-117
 200. 200.chap-118
 201. 201.chap-119
 202. 202.chap-120
 203. 203.chap-121
 204. 204.chap-122
 205. 205.chap-123
 206. 206.chap-124
 207. 207.chap-125
 208. 208.chap-126
 209. 209.chap-127
 210. 210.chap-128
 211. 211.chap-129
 212. 212.chap-130
 213. 213.chap-131
 214. 214.chap-132
 215. 215.chap-133
 216. 216.chap-134
 217. 217.chap-135
 218. 218.chap-136
 219. 219.chap-137
 220. 220.chap-138
 221. 221.chap-139
 222. 222.chap-140
 223. 223.chap-141
 224. 224.chap-142
 225. 225.chap-143
 226. 226.chap-144
 227. 227.chap-145
 228. 228.chap-146
 229. 229.chap-147
 230. 230.chap-148
 231. 231.chap-149
 232. 232.chap-150
 233. 233.chap-151
 234. 234.chap-152
 235. 235.chap-153
 236. 236.chap-154
 237. 237.chap-155
 238. 238.chap-156
 239. 239.chap-157
 240. 240.chap-158
 241. 241.chap-159
 242. 242.chap-160
 243. 243.chap-161
 244. 244.chap-162
 245. 245.chap-163
 246. 246.chap-82.1
 247. 247.chap-82.2
 248. 248.chap-83.1
 249. 249.chap-83.2
 250. 250.chap-84.1
 251. 251.chap-84.2
 252. 252.chap-165
 253. 253.chap-166
 254. 254.chap-164
 255. 255.chap-167
 256. 256.chap-168
 257. 257.chap-169
 258. 258.chap-170
 259. 259.chap-171
 260. 260.chap-172
 261. 261.chap-173
 262. 262.chap-174
 263. 263.chap-175
 264. 264.chap-176
 265. 265.chap-177
 266. 266.chap-178
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Thái tử bị hoang tưởng

Thái tử Phong Cẩn Diễm của Đại Khải vương triều bệnh nặng, chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, hoàng thượng lệnh cho quốc sư ngũ niên lập đàn làm phép, dùng thuật gọi hồn giành giật con trai thân yêu lại từ tay diêm vương. Thế nhưng ông ấy lại không biết, linh hồn mà Ngũ Niên gọi về lại là thái tử Phong Vô Dự nổi tiếng tàn bạo của 900 năm trước. -Hoàng thượng khóc lóc ngã khụy dưới chân quốc sư: ngươi trả đứa con trai dễ thương lại đây ...

Chọc tức vợ yêu mua một tặng một

Bạn trai bị cướp, cha mẹ xem thường sỉ nhục, tống cô ra nước ngoài du học không quản không hỏi tới! Tất cả mọi người đều cho rằng cô vị vứt bỏ chỉ có thể tự sinh tự diệt…. mới lạ! 5 năm sau Ninh Tịch hoa lệ quay về, cùng với tổng tài bá đạo Lục Đình Kiêu viết một đoạn nhân duyên hoan hỷ, vợ chồng liên thủ giẫm tất cả kẻ thù dưới chân! Cùng xem con ...

Ngọt ngào uy vũ: Boss sủng đến nghiện

Cữu cữu, lão công là cái gì? Sao bọn họ lại nói người đẹp trai đến không nỡ khép chân lại? Cảnh Y Nhân, một công chúa 14 tuổi kiêu ngạo văn võ song toàn, một đêm xuyên không biến thành cô gái 19 tuổi và cũng là tổng tài phu nhân tập đoàn Lục Thị. Đối diện với người vợ vừa tỉnh lại lại còn nguyên mặt ngơ ngẩn, Lục Minh vô cùng đau đầu!
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
Author Khách Lạ
tankhanh Trả lời Chapter 157Báo vi phạm
where is chap 159 ?emo nhanhnhanhemoemo
Author Khách Lạ
Haizzz Trả lời Chapter 140Báo vi phạm
Con Danh San hết thuốc chữa rồi
Author Khách Lạ
Hi Trả lời Chapter 140Báo vi phạm
Cho mình hỏi chap này bên truyện chữ là chap bao nhiêu ạ
Author Khách Lạ
Hi Trả lời Chapter 140Báo vi phạm
Cho mình hỏi chap này bên truyện chữ là chap bao nhiêu ạ
Author Thành viên
PhươngAnh Vũ Trả lời Chapter 1Báo vi phạm
emo
Author Thành viên
PhươngAnh Vũ Trả lời Chapter 1Báo vi phạm
Truyện có ngược không mng,chứ em sợ ngược qá
Author Thành viên
Selina Trả lời Chapter 135Báo vi phạm
emo
Author Khách Lạ
Ăchxw Trả lời Chapter 133Báo vi phạm
emo
Author Khách Lạ
Su Trả lời Chapter 104Báo vi phạm
WTF NA9 bắt trend
Author Khách Lạ
Su Trả lời Chapter 103Báo vi phạm
Ôg bà lm j vzemo
Author Khách Lạ
Quỳnh Trả lời Chapter 107Báo vi phạm
Hónggggggggggggggggggg!!!!!
Author Khách Lạ
. Trả lời Chapter 105Báo vi phạm
mà bả có con dau mà cục cưng đau chừng nào het nguoc day
Author Khách Lạ
Ly Trả lời Báo vi phạm
Thiết nghĩ sao ra chap 103 r mà h vào coi ko đc vz ạ,
Author Khách Lạ
Hannn Trả lời Chapter 103Báo vi phạm
Hóngemo
Author Khách Lạ
Bear Trả lời Chapter 103Báo vi phạm
emo Ra một lần mấy chap coi cho đã admin ơi
 • Author
  .Khách Lạ 1 giây trướcBáo vi phạm
  hình như ngang raw r đó bn