Bách Luyện Thành Thần

Tóm tắt

Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh.... La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))

Danh sách chương

LikePAGEđể ủng hộ DichTruyen nhé

Bình luận

ChiếnKhách Lạ22/04/20Chapter 551
Bao giơ mới ra cháp mới nhi

    Bình luận Facebook

    DichTruyen.Net

    Web đọc truyện tranh online

    Facebook: